Steunfonds voor marinepersoneel

Organisatie

Beschermvrouwe

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden

Bestuur

Het Karel Doorman Fonds is een zelfstandig steunfonds gericht op (oud-) militair personeel van de Koninklijke Marine en hun directe relaties. Het bestuur bestaat uit (oud-) marinepersoneel en een nabestaande van schout-bij-nacht Karel Doorman. Lees meer over ons bestuur, bekijk de grondregels en bepalingen in onze statuten en download ons meest recente jaarverslag.

B.W.J. (Ben) Bekkering
Voorzitter
B.W.J. (Ben) Bekkering
Vice-admiraal b.d.
H. (Henk) van de Beek
Secretaris
H. (Henk) van de Beek
Luitenant ter zee van de elektrotechnische dienst der eerste klasse b.d.
R. (Renee) van Pamelen
Penningmeester
I.J.C. (Renee) van Pamelen
Kapitein ter zee van de technische dienst b.d.
drs. H.B. (Bart) van den Heuvel
Vertegenwoordiger Commandant Zeestrijdkrachten
drs. H.B. (Bart) van den Heuvel
Kapitein ter zee tandarts
mr L.H. (Louise) Doorman
Bestuurslid
mr L.H. (Louise) Doorman
Kleindochter Schout-bij-nacht Karel Doorman
drs. H.J. (Herman) van Everdingen
Financieel adviseur
drs. H.J. (Herman) van Everdingen
F.J. (Frank) Marcus
Bestuurslid
F.J. (Frank) Marcus
Kapitein ter zee van administratie b.d.
E. (Esmeralda) Kaandorp-Rijkes
Bestuurslid
E. (Esmeralda) Kaandorp-Rijkes
Sergeant-majoor van de logistieke dienst administratie

Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. De secretaris vervult ook de functie van administrateur. Hiervoor ontvangt hij een onkostenvergoeding.

Beleidsplan

In onze beleidsplan leest u meer over de doelstellingen, uitgangspunten en governance van het Karel Doorman Fonds.
Download beleidsplan

Statuten

In onze statuten leest u meer over de bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan het Karel Doorman Fonds.
Download oprichtingsdocument
Download statuten

Jaarverslag

In ons jaarverslag geven wij u een overzicht van wat er in het afgelopen jaar is gebeurd bij het Karel Doorman Fonds. Ook informeren we u over onze doelstellingen, formaties binnen ons bestuur, de steun die we per thema hebben verleend en een uitgebreide financiële verantwoording.
Download jaarverslag 2023

Gezamenlijke Militaire Fondsen

Het Karel Doorman Fonds is aangesloten bij de stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen waarin het samenwerkt met fondsen van andere krijgsmachtdelen. Doel is het coördineren van steunverlening aan behoeftige (oud-)militairen en hun directe relaties en het gezamenlijk optreden bij fondsenwerving.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Karel Doorman Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI organisatie. Bij de belastingdienst bekend onder fiscaalnummer (RSIN) 802356977.