Steunfonds voor marinepersoneel

karel Doorman Fonds Anker

Samen staan we sterk

Zorg voor marinemensen en hun dierbaren

Als personeel van de Koninklijke Marine stroomt het door ons bloed om elkaar in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen. Het Karel Doorman Fonds biedt financiële steun aan al het marinepersoneel en hun gezinsleden, daar waar officiële instanties aan de grens van hun mogelijkheden staan.

Lees meer over onze doelstelling

Individuele steunverlening

Incidentele steun aan een persoon ten behoeve van schuldsanering, verhuizing, gezinssituatie, vervoer, etc.

Herdenken

Activiteiten en objecten die bijdragen aan het herdenken, herinneren of erkennen van gevallenen van maritieme operaties.

Zorg

Preventie van zorgbehoevende situaties bij (oud-) marinepersoneel waarbij financiële steun nodig is.

Welzijn

Activiteiten ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van (oud-) marinepersoneel en gezinsleden.

Onderzoek

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten ten goede komen aan marinepersoneel.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht kunnen wij u al op weg helpen via onze veelgestelde vragen.

karel Doorman Fonds Anker

Onze seinvlaggen

Nieuwsberichten

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen van het Karel Doorman Fonds en onze betrokkenen. Hier vindt u nieuws en updates over een aantal van onze activiteiten en herdenkingen.

16 augustus 2023

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

Vandaag 15 augustus, herdenken we de slachtoffers van WOII in Nedederlands Indië.

19 maart 2023

Herdenking 81 jaar slag in de Javazee

Op maandag 27 februari 2023 heeft de herdenking van 81 jaar slag in de Javazee plaatsgevonden. Dit gebeurde traditiegetrouw in de Kloosterkerk te Den Haag.  

13 september 2022

Herdenking slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945

Op zondag 11 september was het bestuur van het Karel Doorman Fonds aanwezig bij de Herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten 1942-1945.