Steunfonds voor marinepersoneel

Individuele steunverlening

Vanuit onze oorsprong is het onze primaire doelstelling om financiële steun te verlenen aan marinemensen die slachtoffer zijn geworden bij het vervullen van hun taak. Individuele steunverlening is incidentele financiële steun aan één persoon. Aanvragen voor individuele steunverlening worden alleen in behandeling genomen door tussenkomst van een maatschappelijk werker. Denk aan medische voorzieningen, hulp bij schuldsanering, vervoer, verhuizing en inrichting of steun binnen de gezinssituatie.

Sinds ik met leeftijdsontslag (FLO) ben hebben mijn echtgenote en ik het financieel moeilijk. Mijn echtgenote heeft nooit gewerkt en als we onze vaste lasten hebben betaald blijft er weinig over voor extra's. Dankzij de eenmalige gift van het Karel Doorman Fonds konden we een dagje weg met onze kleinkinderen en was er geld beschikbaar voor kerstcadeaus.

Henk, 62 jaar, oud-marinier

Aanvragen

Voor het aanvragen van individuele steunverlening is het van belang wat uw status is.

Procedure

 • 1U neemt contact op met het Veteranenloket met een hulpvraag.
 • 2Het Veteranenloket stelt vast of het om een materiële vraag gaat of om hulpverlening.
  Materiële vraag: de telefoniste verwijst u direct door naar het Karel Doorman Fonds. NB: Aanvragen voor individuele financiële steun worden in behandeling genomen door tussenkomst van een maatschappelijk werker (verder naar stap 5), aanvragen van organisaties kunnen rechtstreeks worden ingediend (verder naar stap 6).
  Hulpverlening: u krijgt een zorgcoördinator toegewezen.
 • 3De zorgcoördinator verwijst u door naar een maatschappelijk werker van het LZV (Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen). Deze is in dienst van Stichting de Basis (oud-militairen) of Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (militairen).
 • 4De maatschappelijk werker neemt binnen twee weken contact met u op om te bespreken wat het LZV voor u kan betekenen en maakt een plan van aanpak.
 • 5Indien de maatschappelijk werker beoordeelt dat er financiële steun nodig is, dient hij/zij een aanvraag hiervoor in bij het Karel Doorman Fonds.
 • 6Het bestuur van het Karel Doorman Fonds behandelt de aanvraag.
 • 7Voor spoedeisende aanvragen wordt zo snel mogelijk gereageerd. Voor routine zaken wordt binnen een week bepaald of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële steun hanteren we een aantal voorwaarden:

 • Aanvragen voor individuele steunverlening worden alleen in behandeling genomen door tussenkomst van een maatschappelijk werker van Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (militairen) of Stichting de Basis (oud-militairen).
 • Aanvragen van organisaties kunnen rechtstreeks worden ingediend bij het secretariaat van het fonds.
 • Er wordt alleen financiële steun verleend middels giften, we verstrekken geen leningen.
 • Periodieke steun door toekenning van een maandtoelage en/of een jaarlijkse vakantietoelage wordt niet meer toegekend. Lopende afspraken worden voortgezet.
 • We steunen missiegerelateerde reünies van WO ll, buitenlandse missies en bijeenkomsten van lotgenoten. Reünies van scheeps- of onderdeelbemanningen worden niet gesteund.