Steunfonds voor marinepersoneel

Van individuele steun tot onderzoek

Thema's

Onze financiële steun gaat verder dan incidentele steun aan één persoon. Ook activiteiten op het gebied van herdenken, zorg en welzijn dragen we een warm hart toe, waarbij gezinsleden niet vergeten worden. Bovendien financieren we wetenschappelijk onderzoek dat ten goede komt aan marinepersoneel.