Steunfonds voor marinepersoneel
24 juni 2019

Uitreiking Karel Doorman Sabel

Luitenant ter zee der 2e klasse Ghislaine Haggenburg ontving op 21 juni de Karel Doorman Sabel.

Ze kreeg de sabel uitgereikt door de commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine, kapitein ter zee Jaco de Bruijn. LTZ Haggenburg ontving deze erkenning voor haar getoonde kwaliteiten tijdens de officiersopleiding. Zij rondde het academisch programma nominaal af, haalde zeer goede resultaten bij de militair-mariteime vorming en was zeer actief binnen het Korps Adelborsten. Deze combinatie maakt haar buitengewoon geschikt als officier. Het Karel Doorman Fonds kent de Karel Doorman Sabel toe aan de kandidaat-officier die tijdens de opleiding op een breed gebied de beste geschiktheid tot officier toont.

 

Terug naar overzicht