Steunfonds voor marinepersoneel
02 februari 2021

Nieuwe voorzitter Karel Doorman Fonds

Tijdens de laatste bestuursvergadering van het Karel Doorman Fonds, heeft Jacques Brandt het voorzitterschap overgedragen aan Ben Bekkering.

Na tien jaar voorzitterschap vond Jacques het tijd voor een nieuwe voorzitter. Iemand die de Koninklijke marine net verlaten heeft en dus binnen Defensie en de marine een actueel netwerk heeft. Ook dat toont aan dat Jacques altijd het belang van het Fonds en haar doelgroep voorop zet. Jacques heeft in de afgelopen 10 jaar veel bereikt. Het vergroten van de impact van het Fonds stond daarbij centraal. Zo werd actief op zoek gegaan naar hen die hulp of steun behoeven. Ook werden onderzoeken ondersteunt die indirect van grote waarde kunnen zijn voor oud-personeel van de Koninklijke marine, met name de groeiende groep van veteranen. Daarnaast is zijn grote kennis over de gebeurtenissen in en rondom de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en in Azië in het bijzonder van groot belang geweest om op gepaste wijze invulling te kunnen blijven geven aan het herdenken. 

Ben Bekkering wil deze lijn voortzetten. Hij verwacht dat de behoefte aan steun zoals het KDF dat kan geven eerder toe-dan af zal nemen. Voor het KDF is het mogelijk om daar waar formele vangnetten niet toepasbaar zijn een oplossing te vinden. Dat vraagt om innig contact met andere spelers in het sociale veld, zowel vanuit Defensie als collega-fondsen. Tevens wil hij zich richten op een toekomstbestendige manier van herdenken van de daden van de Koninklijke marine, haar personeel en hun thuisfront en de invulling die zij en hun nazaten aan het zo belangrijke herdenken willen geven.  

 

Artikel Voorzitterswisseling

 

Terug naar overzicht