Steunfonds voor marinepersoneel
08 februari 2021

Herdenking Slag in de Javazee

Bericht van onze voorzitter Ben Bekkering .

Op 27 februari vindt traditiegetrouw de herdenking van de Slag in de Java Zee plaats in de Kloosterkerk te Den Haag. De corona-crisis houdt echter geen rekening met tradities, hoe belangrijk ook. De Kloosterkerk is gesloten. Bijeenkomsten zijn niet mogelijk. Echter, de Kloosterkerk ziet het grote belang en waarde van de herdenking en heeft besloten een uitzondering te maken. Men ziet zich desalniettemin genoodzaakt het aantal deelnemers te beperken tot twee personen, vanwege de corona-maatregelen. 

Daarom, met pijn in het hart, voel ik me gedwongen de herdenking op een andere wijze in te vullen, waarbij de balans tussen een veilige en een eervolle herdenking is gezocht. In overleg met het Kabinet van de Commandant der Zeestrijdkrachten is daarom besloten dat C-ZSK en ik een krans zullen leggen namens de Koninklijke marine, de overlevenden, de nabestaanden en het Karel Doorman Fonds. Samen met het genoemde Kabinet onderzoeken we de mogelijkheid en de wens om op een later tijdstip in het jaar alsnog op een gepaste wijze met alle belangstellenden stil te staan bij de Slag. Daarvan hou ik u uiteraard op de hoogte.

Ik besef dat deze boodschap voor u als een bittere pil overkomt. Herdenking is van groot belang. Dat staat buiten kijf. Maar uw gezondheid en die van iedereen om u heen, is eveneens van groot belang. Ik hoop daarom oprecht dat u begrip kunt opbrengen voor deze keuze. Dat u bovendien Vice-admiraal Kramer en mijzelf kunt accepteren als waardige vertegenwoordigers om bij de plaquette en scheepsbel ons respect over te brengen aan hen die hun leven hebben gegeven

Terug naar overzicht